Tilbake til søkeresultatene

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Arrangementer for etablering av et norsk nettverk for ukrainaforskning

Tildelt: kr 97 999

Formålet med prosjektet er gjennom tre arrangementer i 2022 å bidra til etableringen av et tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til det ukrainske samfunnet. Et slikt forskernettverk er blitt aktualisert av Russlands invasjon i Ukraina, og av potensialet for store flyktningestrømmer av ukrainere til Vest-Europa, herunder Norge. Vi opplever allerede stor pågang og etterspørsel etter kunnskap og forskning om forhold i Ukraina. Det foreslåtte forskernettverket vil være åpent for forskere fra universiteter, forskningsinstitutter og andre institusjoner med kompetanse på og interesse for Ukraina, med hovedvekt på samfunnsutviklingen innad i Ukraina. Det vil også kunne fungere som et knutepunkt for ukrainske forskere og akademikere som vil etablere seg i Norge som følge av krigen i Ukraina. I en etableringsfase av et slikt nettverk vil det være avgjørende at representanter for de ulike forskningsmiljøene kommer sammen for å meisle ut en felles plattform. Det vil også være viktig å etablere kontakt med representanter for myndigheter og institusjoner som er engasjert i Ukraina for å ha dialog med dem om hvilke kunnskapsbehov de har og hvordan nettverket kan bidra med relevant kunnskap. Vi ser således for oss en rekke bestående av tre arrangementer: 1. Konstituering av nettverket. Et konstitueringsmøte for nettverkets deltakere der det etableres en styringsgruppe og meisles ut en felles plattform (slutten av april 2022) 2. Møte mellom nettverkets medlemmer og representanter for myndigheter og institusjoner engasjert i Ukraina (se under målgrupper under); informasjonsutveksling og diskusjon av hvordan nettverket kan være nyttig for disse (juni 2022) 3. Høstseminar med tema(er) avtalt av nettverkets medlemmer (november 2022), for å blant annet planlegge første av nettverkets årlige åpne Ukrainakonferanser, OsloMet (mars 2023) 4. Seminarer med ukrainske forskere ved ukrainske universiteteter og forskningsinstitusjoner.

Budsjettformål:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft