Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Plasma-modified powder materials for Li-ion battery anodes processable by water-based techniques (PLASMANODE)

Alternativ tittel: Plasma-modified powder materials for Li-ion battery anodes processable by water-based techniques

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektnummer:

337639

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet har som mål å utvikle økovennlige negative elektroder for Li-ionebatterier ved å bruke vannbaserte teknikker. For å nå dette målet må alle materialene være kompatible med vann, det vil si at de må i) være motstansdyktige mot vann, ii) enkelt kunne dispergeres i blandinger av vann/bindestoffer for å forme en homogen coating og iii) beholde egenskapene sine etter elektrodeprosesseringen. Negative elektrodematerialer og konduktive additiver vil bli karbon-coatet ved bruk av lav-temperatur plasmateknikker (ICS). Silisium (Ferroglobe) og titandioksid (TioTech) vil bli brukt som aktive materialer. Konduktive additiver vil være "Carbon black" og karbon nanorør. Elektrodene vil bli laget med vannbaserte prosesser, og den elektrokjemiske ytelsen vil bli undersøkt (ULiège). Hvis prosjektet lykkes vil strategien sannsynligvis være overførbar til katoden. Å erstatte organiske løsemidler med vann vil i tillegg til å ha positiv effekt på miljøet medføre betydelig reduksjon i prosesskostnad, både ved investering og operasjonelt.

The battery market is expected to drastically increase in the next few years, given the demand for electrical energy storage in vehicles, for stationary applications and for small electronics. According to the European Battery Alliance (www.eba250.com), the global market should reach 250 G€/year by 2025. However, this huge deployment requires the development of new materials and manufacturing processes, to make sure that batteries consist in sustainable energy storage systems and do not become another environmental issue. To that aim, the project aims at modifying emergent Li-ion battery materials in order to (i) make them compatible with a water-based manufacturing process, (ii) increase their global performance in electrode configuration by improving the dispersion of the conductive additive, (iii) increase their lifetime upon cycling, (iv) facilitate their end-of-life recycling by avoiding the use of fluorinated binders that are hard to separate from the other components. Within the project, an existing low-temperature plasma coating process will be adapted to coat Li-ion battery active materials and conductive additives with a thin carbon layer that can further be functionalized. Si and TiO2 will be used as battery anode materials. Since electron conductivity is key to the final electrode performance, conductive additives will be coated as well so as to improve their dispersibility in water and, therefore, the homogeneity of their distribution within the final electrode. The coatings will be thoroughly characterized and the powder properties evaluated by all partners vs. their uncoated counterparts. Finally, ULiège will deposit the materials onto current collectors using a versatile spray-coating water-based process; the obtained electrodes will be assembled as coin-cell and pouch-cells to assess the electrochemical properties of the materials for use in Li-ion batteries.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale