Tilbake til søkeresultatene

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Rammeavtale - kjøp av Sekretariat for fagevalueringer 2022-2025

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektnummer:

337647

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet