Tilbake til søkeresultatene

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Toppfinansiering av ESR-12: Employing ISIMIP projections to model the phenology, production and distribution of diadromous fish populations

Alternativ tittel: Top-financing of ESR-12: Employing ISIMIP projections to model the phenology, production and distribution of diadromous fish populations

Tildelt: kr 0,44 mill.

Personlig toppfinansiering til prosjektleder i forbindelse med et MSCA ITN-prosjekt.

Ferskvannsfisk utfører viktige økosystemtjenester slik som matproduksjon, rekreasjon, regulering av næringsnettverk og næringssykluser. De representerer et viktig bindeledd mellom akvatiske og terrestriske økosystemer, og migrerende arter, slik som Atlantisk laks, utvider dette bindeleddet til det marine økosystemer. Modeller som kan si noe om framtidige responser til klimasensitive økosystemer, planter og dyr er viktig for å utforme en bærekraftig forvaltning av bestander under fremtidige påvirkninger slik som klimaendringer. Utviklingen av 'Innsjø og Vannsektoren' innen 'The Inter-Sectoral Impact Model Comparison Project' (ISIMIP) gjør det nå mulig å studere produksjonen av ferskvannsfisk og deres overlevelse i et helhetlig tverrsektorielt rammeverk med reproduserbarhet, samt utviklingen av verktøy for å bistå forvaltningen.

Budsjettformål:

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Finansieringskilder