Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Prostate cancer classifier

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338284

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og rundt 1000 menn dør av den hvert år. De fleste pasientene har kreft uten spredning, og blir behandlet ved å fjerne hele prostatakjertelen. Dessverre får en del av disse tilbakefall av sykdommen. Det er behov for forbedrede tester for å forutsi hvem dette gjelder, slik at de kan få tilbud om tilleggsbehandling i tillegg til operasjonen. Pasienter med prostatakreft har ofte mer enn én kreftsvulst i prostata, og siden disse har ganske forskjellige molekylære endringer, er utvikling av biomarkøre komplisert for prostatakreft. Vi har derfor analysert RNA-ekpresjon fra flere tumorprøver fra hver pasient for å undersøke heterogeniteten i slik multifokal prostatakreft. Våre funn viser at det er betydelige ulikheter innad i hver pasient. Dette understreker behovet for å identifisere hvilket fokus som er mest aggressivt i hver pasient og tilpasse behandlingen deretter. Videre viser det behovet for å inkludere flere biopsier fra hver pasient i prostatakreftforskning, siden enkeltbiopsier sjeldent er representative for hele sykdomsbildet. På tross av utfordringer med heterogenitet, har vi klart å identifisere et sett på 16 gener med prognostisk verdi hvor uttrykket er stabilt innenfor hver pasient, uavhengig av hvilket fokus biopsien er tatt fra. Målet med det videre arbeidet er å finne et utvalg blant disse genene som kan utvikles til en prognostisk test for prostatakreft som ikke er avhengig av hvilken svulst, eller hvor i svulsten prøvematerialet hentes fra. Vi har derfor målt genuttrykket fra de 16 genene i en uavhengig kohort med flere vevsprøver tatt for hver pasient. Resultatene fra studien viste at flertallet av genene hadde en signifikant assosiering med tilbakefall. Dette arbeidet har vært en viktig bekreftelse på at vi nå er i en god posisjon for videre arbeidet med å utvikle en prognostisk test for prostatakreft.

A successful good prognostic classifier aids to differentiation in follow-up and treatment: e.g. patients who are highly likely to experience relapse after prostatectomy will be identified immediately after surgery and being offered adjuvant radiation therapy, which is known to improve their outcome. Prostate cancer is the most common male cancer, hence the test has the potential to increase life quality for a substantial number of people globally. The project meets UN sustainable development goal 3; “Good health and well-being”, as efforts to improve treatment for a severe disease that will have well-being effects for patients, relatives and society overall.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020