Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338328

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020