Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: AI-Powered Drilling Performance Optimization

Alternativ tittel: AI-Powered Drilling Performance Optimization

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

338394

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Boring en kompleks prosess med høy risiko og store kostnader, spesielt offshore Norge. I tillegg til olje- og gassindustrien spiller boring en betydelig rolle i utvinning av geotermisk energi og CO2-lagring under havbunnen. For å oppnå bedre effektivitet og sikkerhet i boreprosesser er moderne digital- og automatiseringsteknologier viktige bidragsytere. AI-Drill-prosjektet bruker moderne kunstig intelligens (AI) og Big Data for å redusere kostnadene og forbedre utviklingseffektiviteten. I tillegg blir boreoperasjonen tryggere ved å redusere potensalet for menneskelige feil. Menneskelige feil forårsaket av manglende kunnskap eller i noen tilfeller uvillighet til å reagere på tidlige indikasjoner har ført til noen katastrofale hendelser i oljeindustrien, som Macondo-ulykken i Mexicogolfen. Automatisert boring vil skape behov for flere arbeidsplasser for støtte og videreutvikling av denne teknologien, både i forskning/akademia og i industrien. Siden Norge fortsatt har store olje og gass ressurser vil reduserte borekostnader og økt sikkerhet føre til enda mer konkurransedyktig industrivirksomhet i Norge. AI-Drill-prosjektet vil derfor bidra betydelig til verdiskaping for det norske samfunnet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020