Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

MoseVis – et populærvitenskapelig formidlingsprosjekt om torvmoser og myr som karbonfangere

Tildelt: kr 0,49 mill.

Myr holder på et av de største terrestriske karbonlagrene vi har, og deres skjebne vil ha en stor innvirkning på vårt fremtidige klima. I Norge har vi ett av verdens største mangfold av både myrtyper og torvmoser, og dette gir oss et spesielt ansvar for å ta vare på dette mangfoldet. Samtidig vil vi ta vare på et uerstattelig karbonlager. Så langt har Klimakur 2030 lansert tiltak som kan være i direkte konflikt med målet om å bevare naturmangfold og overser i svært stor grad karbonutslippene knyttet til naturtap. For å engasjere folk flest i bevaring av natur må vi skape interesse for det. For å øke forståelse av myrs viktighet til befolkningen og beslutningstakere vil vi popularisere vitenskap i en kunstnerisk innpakning med illustrasjoner og lyd. Vi vil ta med mottakeren ut på myr, ned i torva og vise fram de unike torvmosene. Målgruppen er et voksent publikum uten forhåndskunnskap om myrøkosystemet og artene som vokser der. MoseVis vil være med å løfte fram myr som noe nyttig vi kan være stolte av. Det vil bidra til å ta kunnskapsbaserte beslutninger og sette naturen i fokus.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima