Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: A SUPERCONSTRUCT FOR OSTEOPOROTIC FEMUR FRACTURES

Alternativ tittel: Et nytt implantat for komplekse brudd i lårbenet

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338427

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Eldrebølgen fører til en økning i antall komplekse brudd rundt et økende antall hofte og kne-proteser. Disse bruddene er kompliserte å behandle, og målet for dette prosjektet er å gjøre kirurgien enklere samtidig som man får mer stabilitet sammenlignet med eksisterende metoder. Brudd i lårbenet hos eldre øker grunnet økende livslengde og osteoporose. I tillegg settes det inne fler og fler implantater som kne- og hofteproteser i denne gruppen. Et implantat er stivere enn ben som gir stress i overgangen rundt implantatet og øker risikoen for brudd. Disse bruddene er vanskelig kirurgi med dårlig benkvalitet, og pasienten må derfor ofte vente på riktig ekspertise eller overflyttes andre sykehus. Dette kan ta tid men vi vet at bruddene bør behandles innen 48 timer da øket ventetid gir øket dødelighet. Målet med operasjonen er å få godt feste i knokkel på begge sider av bruddet slik at pasienten kan opp og fullbelaste etter operasjonen. Dette kan være utfordrende med komplekse brudd i en benskjør knokkel med eller uten andre implantater. Pasienten må derfor ofte sitte i rullestol inntil knokkelen er grodd nok for å tillate fullbelastning, noe som ofte tar 3-4 måneder. Rapportert 30 dagers komplikasjonsrate i denne gruppen ligger på ca 45% inkludert en 10% dødelighet. Dette prosjektet har som mål å gjøre kirurgien lettere for kirurgen ved brudd i nedre del av lårbenet med eller uten en tilgrensende protese. Vi vil utvikle et integrert implantatsystem som gjør mini-invasiv kirurgi enklere samtidig som man øker stabiliteten sammenlignet med eksisterende implantater. Økt stabilitet etter operasjon tillater fullbelastnings slik at pasienten kan gå. Dette er essensielt for å lette rehabiliteringen og unngå sykehjem. Dette prosjektet er i en tidlig fase, og støtten tillater oss og gå videre fra ide-stadiet til en virtuell modell for å bevise at konseptet fungerer.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020