Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

2171 – REDRA

Alternativ tittel: Autonomous Resident Underwater Drone System for Aquaculture Industry

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

338951

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Teknologiske fremskritt innen ubemannede undervannsfarkoster, for eksempel kameraer med høy oppløsning, profesjonelle manipulatorarmer og svært følsomme sonarer, har ført til en reduksjon i tidslinjene og kostnadene som kreves for å utvikle undervannsfarkoster. Dette har åpnet et hav av muligheter i markedet for kompakte undervannsdroner. I løpet av dette prosjektet vil vi utvikle REDRA - en resident autonom undervannsmikrodrone. REDRA vil tillate autonome inspeksjoner av garn og sporing av miljøparametere. REDRA-systemet bygger på Hydromea bærbare autonome og fjernstyrte undervannsdroner med patenterte felgdrevne navløse thrustere og presise elektriske motorkontrollere. For å øke verdien av REDRA vil en ladestasjon som muliggjør trådløs dataoverføring og trådløs batterilading bli utviklet og testet i dette prosjektet slik at autonome operasjoner kan utføres i lengre perioder uten menneskelig innblanding. Til syvende og sist baner REDRA veien mot kostnadseffektiv permanent undervannsinspeksjon slik at alle aktører (f.eks. oppdrettere, marin redning og forskning, miljøorganisasjoner) kan dra nytte av teknologien utviklet i dette prosjektet.

Technological advancements in unmanned underwater vehicles, for instance, high-resolution cameras, superior manipulator arms, and highly sensitive sonar have led to a reduction in the timelines and costs required to develop subsea vehicles, consequently opening an ocean of opportunities in the compact underwater drone market. During this project, we will develop REDRA - a resident autonomous underwater microdrone - REDRA will allow autonomous inspections of nets & tracking of environmental parameters. The REDRA system builds upon Hydromea portable autonomous and remote-controlled underwater drones with patented rim-driven hubless thrusters and precise electric motor controllers. To increase the value proposition of REDRA a charging station enabling wireless data transfer and wireless battery charging will be developed and tested in this project so that autonomous operations can be performed for extended periods with no human intervention. Ultimately, REDRA is paving the way toward costs effective permanent underwater inspection so that all actors (e.g., fish farmers, marine rescue and research, environmental organisations, etc.) may benefit from the technology developed in this project.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS