Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2021

Tildelt: kr 26 000

Publisering av åtte vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2021 av Nansensenterets forskere.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder