Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjekt etablerings støtte (PES) for å skrive søknad til Women Tech-EU 2022

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

339106

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Agoprene planlegger å søke et stipend fra EIC. Prosjektet involverer derfor aktiviteter som å forstå kravene til søknaden grundig og svare nøyaktig basert på disse kravene. Det vil også bli brukt resurser på å kvalitetssikre søknadsteksten for å øke sannsynligheten for å motta stipendet fra EU. Søknaden til Women TechEU er den første internasjonale applikasjonen Agoprene søker om.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa