Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Pain-free multiparameter monitoring with an optical microsensor

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

339213

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Organisasjon:

Prosjektets mål er å utforske om det er mulig å utvikle en optisk sensor som kan måle flere ulike ting med én optisk mikrosensor. Om en sensor er tynn nok - langt tynnere enn en nålespiss - er det ikke smertefullt å få den ført inn i huden, eller å ha den der. Dagens minimalinvasive sensorer baserer seg på enzymer til å måle f.eks. glukose, noe som begrenser hvor nøyaktig teknologien kan være; dette prosjektet ønsker derfor bruke ikke-enzymatiske metoder for å lage sensorteknologi som kan plasseres og glemmes. Det er imidlertid store utfordringer knyttet til å lage en sensor som kan måle flere ting og samtidig være så liten; både når det gjelder å få teknologien til å virke og til å få mikroskopiske produkter produsert. Kontinuerlig måling av ulike parametre - for eksempel blodsukker, oksygen og karbondioksid - kan imidlertid være livreddende og nyttig både i sykehus og i hjemmet. Prosjektet er et samarbeid mellom flere internasjonalt ledende miljøer.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet