Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektstøtte Women Tech EU.

Tildelt: kr 49 999

Testnor ble etablert i 2021 og tilbyr testaktiviteter for transportteknologi i Norge. Testnor er en one stop shop for testing av fremtidens mobilitet gjennom å tilby tilgang til lokasjoner og testarenaer inkludert smarte veier i krevende forhold, åpne og lukkede baner, fasilitering av testaktiviteter, FoU-tjenester og informasjon og datainnsamling. Testnor jobber med å utvikle en plattform for innsamling og bruk av data fra oppkoblede biler til å løse vedlikeholdsoppgaver og andre utfordringer innenfor transportsektoren. Plattformen skal gjøre data fra oppkoblede biler tilgjengelig og enkel å bruke. Selskapet Testnor eies og drives av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Vi søker om prosjektstøtte for å kunne bruke tid på å skrive en god søknad for å bli tatt med i Women Tech EU's neste program.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa