Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MADS – Multiphase Abscess Drainage System

Alternativ tittel: MADS - Et innovativt abscess dreneringssystem

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

340814

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Abscesser er en vanlig medisinsk tilstand i både human- og veterinærmedisin forårsaket av bakterielle infeksjoner, traumer eller postoperativt. Dagens behandling av abscesser er skylling og drenering, men denne prosessen kan ta lang tid og mange pasienter får snart tilbakefall. Etter mange års erfaring på området har forskeren Sverre Nesvåg og legen Tore Tholfsen, begge tilknyttet Stavanger universitetssykehus (SUS), kommet med en ny type kateter for abscessdrenering. Dette kateteret kombinerer kunnskap fra medisin og olje og gass, og noen av dets funksjoner har blitt patentert i 2021. Validé Technology Transfer Office (TTO) bidrar til å utvikle og kommersialisere dette produktet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020