Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 78 000

Stimuleringsmidler vil bidra til, og øke muligheten for, flere åpne publiseringer av vitenskapelige artikler ved Akershus universitetssykehus HF.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder