Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Sko av avfall fra fiskeindustrien

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341480

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet