Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Konsumere? Konsumindre! Kjøpesenter på bærekraftig vis

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341482

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet