Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Skreddersøm for skreddertjenester

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektnummer:

341483

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder