Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Dig(g)Gruppe: Endringskraftige digitale grupperom

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341484

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder