Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Overvåkning av smelteovners indre liv

Tildelt: kr 0,22 mill.

SAL samarbeider i dag tett med Elkem, og er i dialog og Eramet om mulig samarbeid der målet er å (1) Optimere drift ved hjelp av tilstandsovervåking av produksjon (2) Redusere svinn og utslipp ved mer optimal drift (3) Bedre levetiden til dyrt utstyr ved hjelp av tilstandsovervåking SALs programvaretjeneste er i dag rettet mot levetidsforlening av roterende maskineri som brukes innen offshore og shipping. Vi ønsker å inkludere annet utstyr, og er spesielt interessert i smelteovner og annet produksjonsutstyr. Videre følger et sammendrag av arbeidspakkene for å oppnå dette: WP 1 Identifiserer teknologiske utfordringer Oppnå bedre forståelse av utfordringene til smelteverk. Arbeidspakken vil bestå i å kartlegge tekniske aspekter ved utfordringene og hvordan teknologien utviklet hos SAL passer inn i dette. Norce vil bistå aktivt i denne kartleggingen, og å øke den teknologiske forståelse av kunde-casene. Den faktiske implementasjonen vil bli gjennomført under Skattefunnprosjektet. WP 2 Redusere svinn Spesielt Elkem har eksplisitt uttrykt ønske om samarbeidsprosjekt for reduksjon av svinn, både gjennom tilstands- og produksjonsovervåking. Vi tror at vi sammen vil kunne kutte svinn og utslipp ved å identifisere suboptimal drift og effektivt planlegge vedlikehold. Norce kan hjelpe oss identifisere sammenhengen mellom måleparametere og suboptimal drift, og bistå i å verifisere at ønsket teknologi er egnet for utfordringen. WP 3 Instrumentering for levetidsforlenging Signal Analysis Lab har spesialisert seg i levetidsforlenging av utstyr. Vi ønsker å bruke denne kunnskapen til å finne sensorer for tilstandsovervåking som gir større forutsigbarhet og lengre levetid av kritisk utstyr. Norce kan bidra til valg av passende sensorer og optimal plassering av disse, samt å identifisere mulige utfordringer med tanke på sterke magnetfelt, høye temperaturer og lignende.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon