Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TwinFish simulation: Training multipurpose robots to handle seafood

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341631

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

SINTEF Ocean har utviklet en teknologi som kan bidra til mer automatisert håndtering av fisk og sjømat med roboter, kameraer og AI-algoritmer. De fleste automasjonsløsninger i dagens sjømatnæring består av spesialiserte maskiner, som utfører én spesifikk prosesseringsoppgave. Disse maskinene håndterer store volum med fisk effektivt, men er ofte ikke i stand til å håndtere store variasjoner i råstoff og utseende, eksempelvis hauger med fisk av ulik art og størrelse under vekslende lysforhold. Mer fleksible maskiner som kan håndtere slike variasjoner, og utføre flere ulike oppgaver, kan potensielt bidra til mer effektiv prosessering og økt foredlingsgrad i Norge. Målet med dette prosjektet har vært å vurdere behovet for den utviklede automatiseringsteknologien i sjømatnæringa. Gjennom markedsundersøkelser og kundebesøk har dagens utfordringer og behov for automatisering blitt kartlagt hos ulike aktører inkludert hvitfiskmottak, fiskebåter og lakseslakterier og arbeidet har vist at det er et stort kundebehov for mer automatisering i flere deler av sjømatnæringa. Videre arbeid vil fokusere på videreutvikling av metodikken og kommersialisering av løsningen.

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge behovet for en utviklet teknologisk løsning i sjømatnæringen og resultatet av prosjektet viser et stort kundebehov innen flere sektorer. Basert på dette vil SINTEF Ocean fortsette utviklingen av teknologien med mål om at den på sikt skal bli et produkt som vil bidra til økt automatisering i sjømatnæringen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020