Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Bedre behandling ved helhetlig pasientforløp basert på digital hjemmeoppfølging og digital egenbehandlingsplan

Tildelt: kr 0,25 mill.

Gjennom nasjonale prosjekter og faglige råd for digital hjemmeoppfølging (DHO) stimulerer Helsedirektoratet til å implementere DHO som i primær- og spesialisthelsetjenesten. For å møte fremtidens utfordringer med flere eldre og færre helsepersonell er det et mål at DHO skal bidra til økt egenmestring og dreining av dagens helsetjenester. Dette forprosjektet vil forsterke planleggingen av et ambisiøst prosjekt som søkes finansiert i NFR-utlysningen «Pilot Helse» 2023. Hovedmålet er å forsterke empirisk erfaring fra 3 generasjoner med utprøving av DHO i prosjektene «Mitt liv, mitt ansvar» (MILA) med innspill fra brukerorganisasjoner, flere tjenesteleverandører og akademiske samarbeidspartnere for videreutvikling av digital egenbehandlingsplan (DEBP) og implementering av DEBP i helhetlig pasientforløp innen flere fag- og geografiske områder. Pasientens behov for helhetlige og sammenhengende helsetjenester støter på komplekse utfordringer med behov for innovative løsninger for brukervennlighet og bærekraft. Vår målsetning er å samle pasienter og helsepersonell i kommunene og sykehus, samt teknologileverandører av DHO, for å arbeide sammen med akademisk institusjoner og beslutningstagere i et konsortium for å videreutvikle, implementere og evaluere pasientforløp som benytter DEBP i DHO. Hvis konsortiet lykkes med å videreutvikle en DEBP vil brukere få en interaktiv plan som bedrer motivasjon for fysiske og sosiale aktiviteter og forebyggende tiltak av en rekke kroniske sykdomstilstander. Pasienter og helsetjenesten vil få et helhetlig pasientforløp som bruker DEBP for fleksibel og brukerstyrt oppfølging fra fastlege og spesialisthelsetjenesten, med antatt reduksjon av poliklinisk behandlingsbehov og reduksjon i sykehusinnleggelser. Vår søknad bygger på eksisterende DHO og blir et ambisiøst innovasjonsløp med høy sannsynlighet for implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder