Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

NHH-Symposiet 2023

Tildelt: kr 89 999

Prosjektnummer:

342382

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Geografi:

NHH-Symposiet er Nord Europas største studentdrevne næringslivskonferanse. Annenhvert år samles rundt 400 engasjerte frivillige NHH-studenter om å arrangere konferansen i aulaen på NHH. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse som har samlet en stor deltakermasse fra flere sider av næringslivet til å lære av hverandre og diskutere temaet som studentene har satt på agendaen. Dette skaper et spennende krysningspunkt hvor studentene kan lære mye og store beslutningstakere blir utfordret av studentenes synspunkter. Temaet i år handler om hvordan Norges ledende innovasjonsmiljøer skal utvikle seg til å bli verdensmestere. Tittelen er dermed som følger: "Fra norgesmestere til verdensmestere - Hvordan skal vi forme Norge de neste 7 årene?". Et av de store spørsmålene er om vi bør satse på å endre retning og omstille de store industriselskapene. Eller bør vi utnytte kompetansen og verdiskapningen hos lokomotivene mens vi heller dyrker frem nye vekstselskaper ved siden av.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering