Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Reintegration of waste back into manufacturing as high value products

Tildelt: kr 0,15 mill.

I PES-prosjektet er det vært jobbet med å samle de rette partnerne, utvikle konseptet og planlegge prosjektet. Det har vært mange møter med deltakere fra hele prosjekter, samt for de ulike arbeidspakkene. De neste ukene vil søknaden ferdigstilles og kontrollsjekkes. Endelige budsjetter skal også ferdigstilles. RETRIEVE har som mål å kombinere oppstrøms aktører i verdikjeden med fremtidsrettede resirkuleringsprosesser og teknikker for å forbedre sirkulariteten i PV-sektoren. RETRIEVE fokuserer på "upcycling" av komponentene solcellepaneler som har nådd sin levetid (End of Life (EoL)), og forbedre materialkvaliteten for å møte gjeldende krav for gjeninnføring i PV-verdikjeden. Vi har til hensikt å øke sirkulariteten og minimere miljøpåvirkningen til PV-industrien ved å utvikle og demonstrere kostnadseffektive resirkuleringsteknologier for de forskjellige komponentene i en solcellemodul. Det endelige målet er å demonstrere en lukket gjenvinningsprosess der resirkulert glass og silisium gjenbrukes i produksjon av solcellemoduler. I tillegg vil PV-avfallsstrømmer for EoL og produksjonsavfall bli beregnet, og markedspotensialene vil bli evaluert. Ved å senke den økonomiske byrden med materialgjenvinning og øke verdien etter gjenvinning, gjør RETRIEVE den samlede modulresirkuleringsprosessen mer lønnsom, og prosjektet åpner nye veier for kommersialisering. Det skal utvikles forretningsmuligheter og markedsintroduksjonsstrategier for et utvalg av prosessene og produktene. Mål for RETRIVE-prosjektet: -Demonstrere effektive, rimelige og nye resirkuleringsteknologier for PV moduler/produkt -Øke mulighet for resirkulering og minimere miljøpåvirkning av PV -Introdusere nye businessmodeller og gjøre nye løsninger for resirkulering tilgjengelig -Redusere avhengighet av primære råstoffer ved sirkulær bruk av ressurser, bærekraftige produkter og innovasjon -Forsterke lokalt innkjøp av råvarer i Europa

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa