Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mangfold i mai (MIM) og UD Day 2023 – Gråsonen mellom «digital only» og digitalt utenforskap

Tildelt: kr 99 999

“Mangfold i mai” (MIM) er en årlig arrangementserie som promoterer mangfold, inkludering, tilhørighet, tilgjengelighet og universell utforming. Temaene som tas opp er tidsaktuelle og skal ivareta forskjellige perspektiver i tiden fremover. Målet er at deltakerne skal få konkret kunnskap. Kunnskapen kan brukes i deres daglige arbeid. MIM skal inspirere offentlige og private aktører til å øke samarbeidet for å løse viktige samfunnsproblemer.    MIM 2023 bygger på flere aktuelle forskningsrapporter rundt digital ekskludering. Vi vil belyse utfordringene digitaliseringen skaper, spesielt i møtet med det offentlige. Det er behov for å ha en større debatt rundt temaet og mulighetene. Hvordan man kan lage digitale løsninger som ikke bygger barrierer, men som bidrar til inkludering og likeverdig digital deltakelse? Hvilke andre grep kan minske det digitale gapet?   Hoveddelen av programmet er planlagt mellom 26. april og 12.mai, med mulighet for enkelte eventer senere i mai. Vi er i dialog med flere offentlige aktører, som har lyst til å bidra. Eventene er i utgangspunktet gratis og åpne for alle, og er en blanding av foredrag, workshop og kurs. En del av arrangementene vil bli streamet og publisert på mangfoldimai.no. MIM startet opp i år som et tillegg til NAV ITs kurstilbud i universell utforming. I 2022 var det 50+ arrangementer med ca. 3400 deltakere, fra offentlig og privat sektor, i tillegg til privatpersoner. I 2023 ønsker vi at serien blir et samarbeid mellom NAV og GUDC-EU, hvor UD Day er opptakt til Mangfold i mai.   UD Day samler de som jobber med, og for, universell utforming av IKT, både i privat og offentlig sektor, til en dag med kompetanseutveksling. Vi ønsker å være en døråpner for de som ikke vet hva universell utforming er, eller som ønsker å vite mer om hvorfor universell utforming er viktig. UD Day har et internasjonalt fokus, hvor internasjonale og norske aktører lærer av hverandre. UD Day ble arrangert første gang i 2021.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon