Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan digitale tvillinger bidra til smart og bærekraftig samfunnsutvikling? med BJØRK Innovation og AugmentCity i Ålesund.

Tildelt: kr 0,20 mill.

-

-

Prosjektet vil bidra til at flere nordiske små og mellomstore kommuner tar i bruk de muligheter som finns koblet til digitale tvillinger. Gjennom en hel dags program med studietur, presentasjoner og speedsolving workshop vil vi gi deltakende kommuner mulighet til å se praktiske og operative eksempler på ulike bruksområder samt å definere mulligheter i egen kommune. Gjennom arrangementet skal vi knytte kontakter og skape nettverk og et av målene er å konkretisere samarbeide gjennom ett eller flere felles innovasjkons- eller utviklingsprosjekter. Speedsolvingen legges opp enligt BJØRK Innovasjons modell for smarte og bærekraftige samfunn med hjelp av verktøy for idegenerering, innbyggerinvolvering og design thinking. Her vil innsiktene og verktøyene praktiseres og konkretiseres.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune