Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Tildelt: kr 49,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Portefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktUtdanningUndervisning og læringLTP3 HelsePortefølje Velferd og utdanningHelseteknologierVelferdsteknologierLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Utdanning og livslang læringUtviklingsforskningKlimaLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetVelferdMigrasjon, innvandring og integreringBransjer og næringerHelsenæringenVelferdArbeidArbeidslivLTP3 Fagmiljøer og talenterKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje ForskningssystemetPortefølje HelseUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålPortefølje Muliggjørende teknologierUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningDigitalisering og bruk av IKTVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderHelseteknologierArbeidLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteVelferdLevekår og befolkningsutviklingAnvendt forskningBransjer og næringerLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderUtviklingUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetHelseUtdanningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPortefølje InnovasjonLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingSamfunnssikkerhetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Klima og miljøLTP3 Klima, miljø og energiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonLTP3 Klima, polar og miljøKlimarelevant forskningArbeidArbeidsmarkedPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdFamilie og oppvekst