Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - PRIO

Tildelt: kr 49,8 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

LTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktDigitalisering og bruk av IKTUtviklingsarbeidVelferdLTP3 Klima, miljø og energiUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingGrunnforskningPortefølje ForskningssystemetSamfunnssikkerhetLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturVitenskap og samfunnPortefølje Velferd og utdanningKlimarelevant forskningKulturKlimaKlimasystemet og klimaendringerIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePortefølje Energi og transportLTP3 IKT og digital transformasjonUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringMatLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Samfunnsøkonomi, innovasjon og internasjonal handelLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks SikkerhetspolitikkDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Demokrati og global utviklingMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Demokrati, styring og forvaltningMiljøvennlig energiDigitalisering og bruk av IKTAndreMatGlobal matsikkerhetPortefølje Klima og miljøLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaUtviklingsforskningIKT forskningsområdeDigital sikkerhetUtenriks og internasjonale relasjonerLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingIKT forskningsområdeAnvendt forskningKulturSamfunnets kulturelle grunnlag