Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!2816 Device for household appliance fire prevention

Alternativ tittel: E!2816 Utvikling av innretning som forhindrer brann i elektriske husholdningsapparater.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

342682

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Prosjektet skal utvikle moderne sikkerhetsutstyr som tillater trygg bruk av elektrisk utstyr. Dette innebærer også forskning på utvikling av elektriske branner gjennom vitenskapelig analyse av røyk og gassutvikling i og rundt elektriske husholdningsapparater. Samfunnsmessige effekter vil være brannsikkerhet, lavere strømforbruk, og bedre muligheter for lastbalansering som igjen gir mindre behov for nyutbygging av kraftlinjer. For konsument vil prosjektet ha potensiale for å spare strøm, samt trygt å benytte potensielt utstyr med brannrisiko i perioder med lav kraftkostnad. Vi mener prosjektet vil løse et betydelig samfunnsproblem i forhold til brannsikkerhet som har positiv effekt på både samfunnsøkonomi og folkehelse. Prosjektet har direkte sammenheng med FNs bærekraftmål 3 (Helse), 7 (Ren energi), 9 (Innovasjon) og 11 (Bærekraftige byer).

The project will develop new technology for fire prevention in homes. We will design a new fire-prevention sensor product for electrical appliances (washing machine, dryer, dishwasher etc). Based on R&D on smoke/fume and fire development performed by Western Norway University of Applied Science, the device will detect early-stage indications of fire/heat/fumes and instigate actions to stop a fire from developing, saving lives and protecting property.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS