Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Fostering digital capabilities among youth

Alternativ tittel: Å fremme digitale kompetanser blant ungdommer

Tildelt: kr 8,0 mill.

Digital teknologi er nå en integrert del av våre daglige liv, spesielt i svært digitalisert samfunn som Norge. Den spiller en essensiell rolle i ulike aspekter av arbeidsliv og tilgang til velferdstjenester. Imidlertid mangler vi tilstrekkelig kunnskap om hvordan unge mennesker i sårbare situasjoner, for eksempel de som ikke er i utdanning, arbeid, eller under opplæring (NEET), utnytter digitale verktøy til sin fordel. Selv om Norge har en lavere andel av unge som verken er i skole, jobb eller opplæring (NEET) sammenlignet med andre europeiske land, har denne gruppen av unge i Norge en tendens til å oppleve dårligere mental helse og lavere utdanningsnivå. Blant unge som ikke har fullført videregående skole, er innvandrere overrepresentert, noe som øker sjansen for at de forblir i en langvarig NEET-situasjon. Hovedmålet i DIGcapabilities-prosjektet er å identifisere hvordan sosial bakgrunn og faktorer som øker sjansen for å være frakoblet fra utdanning og arbeid påvirker digitale praksiser, strategier og utfordringer blant denne gruppen av ungdommer. Prosjektet vil utforske disse digitale praksisene innenfor og på tvers av deres sosiale omgivelser. I DIGcapabilities-prosjektet vil vi undersøke tre sentrale aspekter: a) hvordan disse ungdommer tolker sine daglige digitale vaner; b) disse digitale praksisene i sammenheng med familiens daglige dynamikk; c) deres samhandling med velferdstjenester gjennom digitale kanaler. Gjennom disse trinnene har vi som mål å utvikle et metodologisk rammeverk som kan forbedre vår forståelse av de digitale ulikhetene opplevd av denne gruppen av ungdommer. Dette vil bli vårt grunnlag for anbefalinger til offentlige aktører og beslutningstakere om hvordan man kan forbedre digital inkludering av disse ungdommene.

In contemporary societies, increasingly diversified with multiplied social, economic, and cultural variations, digital technology is more than ever fused together with and through daily life. There is a pressing need to reduce socio-digital inequalities in the context of a highly digitalized working life and public services. At the same time, there is a knowledge gap about how disadvantaged youth, such as those in NEET situations (not in education, employment, or training), can take advantage of their own digital practices. Through four interconnected work packages, this study contributes to filling this gap. It investigates ways in which migrant NEET youth (15-29 years old) employ strategies and experience struggles to reach favorable outcomes from their digital practices in: a) the migrant NEET youths’ everyday life (WP1), b) a family context (WP2), and c) interaction with public welfare services (WP3). Insights from the three ecosystems will be synthesized in WP4. This will result in an intersectional methodological tool for better understanding of what socio-digital inequality signifies for migrant NEET youth, enabling policy brief and recommendations to public sectors and policy makers for facilitating digital inclusion of migrant NEETs. The main objective of the DIGcapabilities project is to identify how social and contextual backgrounds, such as factors increasing the risks of disconnection from education and employment create patterns of strategies and struggles in reaching favorable outcomes from their digital practices, such as interaction with peers and extended social networks or welfare services that are reconfigured in digital age.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell