Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NR

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektnummer:

344573

Prosjektperiode:

2023 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

GrunnforskningNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Tillit og fellesskapKlimarelevant forskningPortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerIKT-næringenHelseteknologierDiagnostiske teknologierLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePortefølje ForskningssystemetAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)MatMat - Grønn sektorPetroleumIKT forskningsområdeHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningBioteknologiLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapKlimaKlimasystemet og klimaendringerPortefølje Velferd og utdanningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolitikk- og forvaltningsområderForskningBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMatLandbrukLTP3 Fagmiljøer og talenterMarinFiskeriLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerFinans og bankLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMaritimDigitalisering av maritim næringLTP3 Klima, polar og miljøHelseteknologierPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Energi og transportLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje InnovasjonHelsePortefølje HelseMaritimPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonHelseteknologierVelferdsteknologierBransjer og næringerUtviklingsarbeidPortefølje Klima og miljøDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorKlimaPortefølje Muliggjørende teknologierMarinPetroleumProduksjon, prosessering og transportPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaKlimatjenesterHavbrukFôr og ernæringMarinHavbrukBransjer og næringerOlje, gassCO2-håndteringCCS - lagringMiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringAnvendt forskningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKutt i utslipp av klimagasserAvanserte produksjonsprosesserVelferdLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Petroleum og mineralerMiljøvennlig energiPortefølje Banebrytende forskningBioteknologiMarin bioteknologiCO2-håndteringLTP3 HelseLandbrukFôr og ernæringMarinMarin bioteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBioteknologiMedisinsk bioteknologiNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgIKT forskningsområdeDigital sikkerhetSamfunnssikkerhetDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiNaturmangfoldPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighet