Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Label-free single-shot, 3D quantitative differential interference microscopy for clinics

Alternativ tittel: Markørfri enkeltbilde, 3D kvantitativt differensial interferens mikroskop for klinikker.

Tildelt: kr 0,50 mill.

In-vitro fertilisering (IVF) er en form for assistert befruktning der egget blir befruktet utenfor kroppen. IVF anses som en vellykket behandling av infertilitet, som representerer et globalt helseproblem og rammer over 50 million par. Frem til i dag har over 8 millioner barn kommet til verden med IVF, som tilsvarer nesten 1.6 ganger Norges befolkning. Omtrent 2.5 millioner IVF-sykluser utføres hvert år, men med en suksessrate på bare rundt 20 % kreves det ofte flere forsøk før en vellykket fødsel. Metoden har flere begrensninger, og en av de viktigste er å kunne velge de sunneste sædcellene. I dag bruker de fleste fertilitetsklinikkene optisk lysfelt mikroskoper for å avbilde og velge sædceller basert på bevegelighetsparametere og mangler kvantitative egenskaper ved sædcellene. I dette prosjektet har vi utviklet en ny kvantitativ faseoptisk mikroskopi med sensitivitet på nanoskalanivå tilpasset high throughput. Vår unike kvantitative optiske mikroskopiteknikk muliggjør høyhastighets markørfrie avbildninger og karakterisering av de iboende egenskapene til sædcellene på nanoskalanivå.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020