Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 2. halvdel av 4. år - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektnummer:

345506

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet