Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Building Emotional Resilience. Understanding the connection between emotions and optimal learning to elicit robust development.

Alternativ tittel: Å utvikle emosjonell resiliens. Forstå sammenhengen mellom emosjoner og optimal læring for å fremme robust utvikling.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

346739

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Tidligere ble mennesker sett på som rasjonelle beslutningstakere. Nyere forskning viser imidlertid at vi ikke er tenkende maskiner som føler, men at vi er følende maskiner som av og til tenker. Vi tar beslutninger basert på følelsene våre. Denne nye forståelsen har konsekvenser for hvordan vi leder, lærer, relaterer, oppdrar barn, utvikler oss osv. Det innebærer også at vi lærer å gjenkjenne, sette ord på og regulere følelsene våre, noe som fører til større emosjonell kompetanse, slik at vi kan forstå oss selv og omgivelsene, ta bedre beslutninger, utvikle handlekraft og handle i verden. Vi er en del av en verden i stadig endring, og behovet for emosjonell resiliens og positive emosjoner knyttet til læring er avgjørende for vår trivsel og utvikling. Oppbyggingen av denne emosjonelle resiliensen er en prosess som ennå ikke er tilstrekkelig forstått, og det er fokuset i dette doktorgradsprosjektet. I prosjektet skal det forskes på hvordan voksne lærer å bli mer oppmerksomme på sine emosjonelle mønstre og triggere når de opplever dem, i tillegg til å teste effekten av nøye utformede læringssekvenser. Dette innebærer å hjelpe prosjektdeltakerne med å identifisere de mikroøyeblikkene og kontekstuelle faktorene som vanligvis fører til en usunn tendens til å omgå eller undertrykke følelsene sine. De skal teste ut en bestemt form for strukturerte mikrolæringsaktiviteter som skal testes for hvor godt disse programmene støtter deltakernes evne til å utvikle emosjonell resiliens over tid. Organisasjoner etterspør lederutviklingsmuligheter for alle ansatte som er mer basert på relevant daglig erfaring, i stedet for dyre klasseromsbaserte programmer som bare noen få kan delta på. Center for Transformative Leadership (CTL) vil bruke denne forskningen til å imøtekomme dette behovet ved å utvikle skalerbare, nettbaserte læringsplattformer og aktiviteter som gjør det mulig for organisasjoner å støtte medarbeidernes utvikling.

The training and development industry in the field of leadership and management has been criticized for many years now for consuming vast resources while under delivering on improved performance and the resulting lack of sustained outcomes. There are many perspectives on this issue, such as the limitations of behavioral training, knowledge and application gaps, a lack of practical approaches, overly relying on broader pop psychology approaches and the need for a better understanding of development itself. These issues form a complex set of critical R&D challenges for the field. The Center for Transformative Leadership (CTL) has been involved in action research initiatives to understand these issues for the past ten years. CTL has delivered impactful, in person leadership development programs and understands the broad mechanisms involved in successful leadership development. However, there is another, more pressing R&D challenge being faced: How can we make such leadership development available to everyone? Companies are moving from high cost, executive only off-site trainings and looking for scalable, on-the-job oriented micro-training that can be made available to all employees. This combination of challenges requires an interdisciplinary approach, drawing on research in fields such as dynamic skill theory, neuroscience of learning, micro-skill and habit building and recent neuroscience research on emotions and emotional resilience. This research project is aimed at understanding the diverse interdisciplinary mechanisms involved in the design of scalable, online, self-guided leadership development programs. From the pilot designs coming from this, initial testing of their impact will be the second aim of this research project.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd