Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

310605

Project Period:

2020 - 2020

Location:

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært vanlig at Forskningsrådet eller representanter for regjeringen presenterer strategier for hvordan forskningen skal støttes og hvilke områder som skal prioriteres. Møtet omfatter også en utstilling av vitenskapelig utstyr, og utstillerne vil ofte bringe med seg eksperter og utviklere fra produsentene de representerer. Kontaktmøtet er en tverrfaglig sammenkomst som opp gjennom årene sterkt har bidratt til å initiere nye samarbeid og prosjekter. Møtene har tradisjonelt omfattet opp til 4-500 deltakere fra hele landet, mens antallet deltakere de siste årene har ligget på rundt 250. Programmet har alltid holdt en høy standard, med rundt 10 fremragende internasjonale forskere som gir plenumsforedrag om sin forskning og sine visjoner. Disse ekspertene deltar vanligvis gjennom hele møtet og er tilgjengelige for generelle diskusjoner, kontakt med studenter og selskapelig samvær. Kontaktmøtet har i alle år vært en suksess og har høy anseelse i utlandet. Som møtene de siste årene vil Kontaktmøtet 2020 også rette søkelyset mot mulighetene for kommersialisering av biovitenskapelig forskning.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

BioteknologiMatMat - Grønn sektorLandbrukFôr og ernæringLandbrukPortefølje Muliggjørende teknologierMatNanoteknologi/avanserte materialerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiLandbruksbioteknologiResponsible Research & InnovationPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriHavbrukAvl og genetikkBioøkonomiNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje HelseLTP2 HavBioteknologiMedisinsk bioteknologiAntimikrobiell resistensLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioteknologiIndustriell bioteknologiMarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fornyelse i offentlig sektorFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBioøkonomiØvrig bioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerLandbrukFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Innovasjon i stat og kommuneMatNæringsmiddel og foredlingHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningBioteknologiMarin bioteknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje HavLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningFNs BærekraftsmålLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMatMat - BlågrønnHavbrukFôr og ernæringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorMarinHelseLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMatMat, helse og velværeLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringDigitalisering og bruk av IKTHavbrukLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetDigitalisering og bruk av IKTAndreHavbrukProduksjonsbiologiGlobal helseLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMatMat - Blå sektorPortefølje LivsvitenskapBransjer og næringerBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringLandbrukPlanterBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomi