Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

310605

Project Period:

2020 - 2020

Location:

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært vanlig at Forskningsrådet eller representanter for regjeringen presenterer strategier for hvordan forskningen skal støttes og hvilke områder som skal prioriteres. Møtet omfatter også en utstilling av vitenskapelig utstyr, og utstillerne vil ofte bringe med seg eksperter og utviklere fra produsentene de representerer. Kontaktmøtet er en tverrfaglig sammenkomst som opp gjennom årene sterkt har bidratt til å initiere nye samarbeid og prosjekter. Møtene har tradisjonelt omfattet opp til 4-500 deltakere fra hele landet, mens antallet deltakere de siste årene har ligget på rundt 250. Programmet har alltid holdt en høy standard, med rundt 10 fremragende internasjonale forskere som gir plenumsforedrag om sin forskning og sine visjoner. Disse ekspertene deltar vanligvis gjennom hele møtet og er tilgjengelige for generelle diskusjoner, kontakt med studenter og selskapelig samvær. Kontaktmøtet har i alle år vært en suksess og har høy anseelse i utlandet. Som møtene de siste årene vil Kontaktmøtet 2020 også rette søkelyset mot mulighetene for kommersialisering av biovitenskapelig forskning.

Activity:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

LTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningLTP2 HavPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatMat, helse og velværeLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerHelsenæringenHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiLandbruksbioteknologiMatMat - Grønn sektorResponsible Research & InnovationInternasjonaliseringBioteknologiLandbrukLandbrukFôr og ernæringLandbrukPlanterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Muliggjørende teknologierBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingMatNanoteknologi/avanserte materialerLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerBransjer og næringerLandbrukFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHavbrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHavbrukFôr og ernæringHelseMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerAntimikrobiell resistensPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningDigitalisering og bruk av IKTAndreGlobal helseHavbrukProduksjonsbiologiLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingBioøkonomiHavbrukAvl og genetikkInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapMarinHavbrukNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBransjer og næringerNæringsmiddelindustri