Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

310605

Project Period:

2020 - 2020

Location:

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært vanlig at Forskningsrådet eller representanter for regjeringen presenterer strategier for hvordan forskningen skal støttes og hvilke områder som skal prioriteres. Møtet omfatter også en utstilling av vitenskapelig utstyr, og utstillerne vil ofte bringe med seg eksperter og utviklere fra produsentene de representerer. Kontaktmøtet er en tverrfaglig sammenkomst som opp gjennom årene sterkt har bidratt til å initiere nye samarbeid og prosjekter. Møtene har tradisjonelt omfattet opp til 4-500 deltakere fra hele landet, mens antallet deltakere de siste årene har ligget på rundt 250. Programmet har alltid holdt en høy standard, med rundt 10 fremragende internasjonale forskere som gir plenumsforedrag om sin forskning og sine visjoner. Disse ekspertene deltar vanligvis gjennom hele møtet og er tilgjengelige for generelle diskusjoner, kontakt med studenter og selskapelig samvær. Kontaktmøtet har i alle år vært en suksess og har høy anseelse i utlandet. Som møtene de siste årene vil Kontaktmøtet 2020 også rette søkelyset mot mulighetene for kommersialisering av biovitenskapelig forskning.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

BioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Industri og tjenestenæringerAntimikrobiell resistensLandbrukHusdyrBioteknologiMedisinsk bioteknologiMarinMarin bioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatMat - Grønn sektorBransjer og næringerHelsenæringenBioteknologiLandbruksbioteknologiResponsible Research & InnovationPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiLandbrukFôr og ernæringLandbrukNanoteknologi/avanserte materialerMatPortefølje Muliggjørende teknologierHavbrukFiskehelse og velferdBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMarinHavbrukLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingBioøkonomiPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavBioteknologiHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningMatNæringsmiddel og foredlingPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiMarin bioteknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje HavLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landBransjer og næringerLandbrukDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTAndreGlobal helseHavbrukProduksjonsbiologiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringMatMat - Blå sektorMarinLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapHavbrukFôr og ernæringMatMat - BlågrønnHelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorMatMat, helse og velværeBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLandbrukPlanterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannHavbrukAvl og genetikkHavbrukLTP2 Helse, forebygging og behandlingPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerBioøkonomiØvrig bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 3 God helseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser