0 antall prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Bedre Balanse i Informatikk

Institutt for informatikk ønsker å rekruttere flere kvinnelige studenter til våre studieprogrammer. Vi har også som målsetting å øke andelen kvinnelige ansatte i akademiske stillinger på instituttet. Ved å delta i BalanseHub-nettverket vil vi kunne bidra til dialog og erfaringsutveksling med andr...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7816 Cloud Security Infrastructure

Bruk av skytjenester for å lagre filer er blitt meget populært bade for private brukere og for bedrifter. Kombinasjonen av enkel tilgjengelighet til dine data hvor som helst på hvilken som helst enhet, uten bekymring for lokale diskproblemer og sikkerhets kopiering, er veldig fristende. Hvis du l...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

EGI søknad Eurostars

Ensafer er et fildelings- og samarbeidsverktøy hvor sikkerhet har høy prioritet. Det betyr at data som forvaltes av Ensafer alltid er kryptert (eneste unntak er når brukerene jobber med dataene, og da også kun lokalt). Brukere aksesserer Ensafer gjennom e n av flere ulike typer klienter. Standard...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Videreutvikling og analyse av Yoobits infrastruktur og inter-infrastruktur for delt sikker lagring

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

PENNE: A distributed, secure and resiliant storage system based on sage application of cryptography

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku