0 antall prosjekter

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Symposium Norges energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Avtale mlm NFR og Inspirator AS om samarbeid til Nordic Innovation Summit 15.sept 2011

...

Tildelt: kr 62 500

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Gründerskolen Alumni Gallamiddag

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Villaksutvalget 10 år etter. Hvor står vi, og hvor går veiden videre?

Villaksens tilbakegang fortsatte også i 2009. Kun få lysglimt finnes, jevnt over er tilbakegangen dramatisk. 10 år etter at Villaksutvalget (NoU 1999:9) la fram forslag til strategier og tiltak for å bedre laksens situasjon forverres den fortsatt. Hva er årsakene til den dystre utviklingen? Ga V...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Arrangementsstøtte til "Innovation Forum Norway"

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Oslo Life Science Investment Forum

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Sluttfinansiering av DVD-utgivelsen av Roald Amundsens Sydpolfilm

I forbindelse med hundreårsjubileet for erobringen av Sydpolen 14.12.1911 blir Amundsens polfilm utgitt på DVD av Norsk filminstitutt i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Høgskolen på Lillehammer. Filmen fra Roald Amundsens sydpolekspedisjon 1910-1912 foreligger nå i fire nyrestaurerte versjo...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Innlandet

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Konferansen "Forskning i friluft 2009"

Konferansen bidrar blant annet til økt fokus på friluftslivsforskning og gir muligheter for å presentere forskningsressultater innenfor dette felt for et bredere forum. Konferansen er også et viktig møtested for forskerne og andre som har interesse og beh ov for kunnskap om friluftsliv.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Innovasjonskonferanse 2009, Støtte til Abelia, Norsk Industri og OLF

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Konferansen Samfunn i endring - kulturarvens betydning II

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Movations Future Forum 2009

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Økonomisk bidrag til konferanse om vanndirektivet

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Studietur til San Francisco 4.-8.1.2009

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Arkitektur og kvalitet i omgivelser

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

CLARIN (forberedende fase)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

FoU-seminar

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Det åpne biomarine innovasjonsnettverket MARELIFE

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Innovasjonskonferanse 2007 - 30. oktober 2007, Oslo

Overordnet ide: Etablere en konferanse som samler de mest FoU- og innovasjonsintensive bedriftene i Abelia, Norsk Industri og OLF. På den måten bidrar konferansen til at politikere, embetsverk, forskningsmiljøer og næringslivsorganisasjonene får bedre inn sikt og økt forståelse av hvordan disse b...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Venture Lab Investment Forum

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

EVA-seminaret 2007 - 27.-28.8.2007: Evalueringer som virkemiddel for reformer i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Studiemøtet Elektronikk og Data 20xx

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

NFU-konferanse 2006 - Ethics, Human Rights and Development

NFU-konferansen er en årlig begivenhet som samler de fleste utviklingsforskere til faglige presentasjoner og diskusjoner rundt et forhåndsbestemt tema. Temaet for årets NFU-konferanse er relativt bredt, men fokuserer på etikk og menneskerettigheter innen utviklingsforskning og –politikkutforming....

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

The 3rd Trans-Atlantic Co-operative Research Conference - Climate, Oceans and Policies-Challenges for the 21 st Century

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

6th Open Science Conference of the Human Dimensions of Global Environmental Change Research Community

...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

IIASA YSSP - stipend til deltakelse

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

LOICZ II Inaugural Open Science Meeting

...

Tildelt: kr 79 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

IIASA YSSP - stipend - Fordelingsvirkninger av Kyoto-avtalen

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005

Norge er tildelt ansvaret for å arrangere den 4. verdenskonferansen om fritidsfiske. Tidligere konferanser er arrangert i Dublin (Irland), Vancouver (Canada) og Darwin (Australia). Konferansesekretariatet er lagt til NINA-Lillehammer. Konferanseserien har som siktemål å være møteplass mellom for...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Innlandet

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Childhoods 2005 Oslo: Children and Youth in Emerging and Transforming Societies. Konferanse 28.juni- 3.juli 2005

Konferansen Childhoods 2005- Children and Youth in Emerging and Transforming Societies avholdes juni 2005 ved UiO. Konferansen bygger på et samarbeid mellom flere fakulteter ved Ui0 institusjonelt sett, og involverer et samarbeid mellom de fleste fakultet er ved UiO gjennom forskere fra fakultete...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

NFU-konferanse 2005

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus