LTP2 Fornyelse i offentlig sektor ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Fornyelse i offentlig sektor

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til nødvendig omstilling i offentlig sektor knyttet til helse, velferd, utdanning og styring og tjenesteutvikling. Satsingen mot "Helse, forebygging og behandling" skal forsterke forskningen knyttet til nye behandlingsmetoder, sykdomsforebygging og utvikling av helse- og omsorgstjenester, mens satsingen på forskningsbaserte velferdstjenester er rettet mot levekår, velferdsordninger, barn og familie og tillit til tjenestene. Innsatsen på "Utdanning og læring" skal styrke forskning og forskningsbasert innovasjon innenfor utdanningssektoren gjennom innsats knyttet til utdanning i hele livsløpet, fra barnehage til skole og høyere utdanning og voksnes læring. Satsingen på "Demokrati, styring og forvaltning" er rettet mot tjenesteutvikling, lokaldemokrati, regionale utviklingstrekk og styringssystemer.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

3,6 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

25,1 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil f...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om læreres implementering av den nye læreplanen, LK20. Da den nye læreplanen ble tatt i bruk på norske skoler fikk lærere en ny begrepsbank til bruk i undervisningen. Prosjektet vil i størst grad undersøke innføringen av livsmestring i fa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nordisk konferanse: Sammen om medvirkning - en møteplass for brukere, praksisfelt, utdanning og forskning

Brukerperspektiv og brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av helse- og velferdstjenester. God kvalitet forutsetter at disse tjenestene oppleves som nyttige for brukerne, og derfor må erfaringer og synspunkter fra brukerne tas med i tjenesteutviklingen på alle nivåer. Økende forventninge...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Exploring the underlying mechanIsms of partial leptin reduction towards a non-invasive obesity therapy

Leptin regulates energy balance by functioning as a “satiety signal”. When identified 26 years ago, expectations were high that leptin therapies could be used for the treatment of obesity. In contrast to the successful use of leptin for treatment of individuals with lipodystrophy and complete lep...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Succinate-induced leukemic stem cell formation via epigenetic remodeling of hematopoietic stem cell

In life, no matter how small, changes can have huge impact on its quality. For hematopoietic stem cells (HSC), similar can happen. Through minor shifts, from normal to pre-leukemic and finally leukemic phenotype, generation of leukemic stem cells (LSC) results in overt malignancy, such is acute m...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku