LTP2 Fornyelse i offentlig sektor ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Fornyelse i offentlig sektor

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til nødvendig omstilling i offentlig sektor knyttet til helse, velferd, utdanning og styring og tjenesteutvikling. Satsingen mot "Helse, forebygging og behandling" skal forsterke forskningen knyttet til nye behandlingsmetoder, sykdomsforebygging og utvikling av helse- og omsorgstjenester, mens satsingen på forskningsbaserte velferdstjenester er rettet mot levekår, velferdsordninger, barn og familie og tillit til tjenestene. Innsatsen på "Utdanning og læring" skal styrke forskning og forskningsbasert innovasjon innenfor utdanningssektoren gjennom innsats knyttet til utdanning i hele livsløpet, fra barnehage til skole og høyere utdanning og voksnes læring. Satsingen på "Demokrati, styring og forvaltning" er rettet mot tjenesteutvikling, lokaldemokrati, regionale utviklingstrekk og styringssystemer.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

3,6 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

24,9 mrd.

Visning

Fordelt på

UTVALGTE PROSJEKTER

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The 9th Seminar on Exercise in Medicine

The Exercise in Medicine seminar is a biannual event hosting national and international experts in lifestyle related diseases. This year we will focus on application of advanced biotechnology methods to increase our understanding of the mechanistical link between physical activity and disease pre...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Identities and Democratic values on European digital screens: Distribution, reception, and representation

At a time when streaming platforms provide access to film and television from all over the world, DIGISCREENS focuses on how these platforms contribute to transform social and cultural dynamics in Europe. The project asks how the increased possibilities for audiences to watch audiovisual content ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VitalRoom - Contactless monitoring of respiration, sleep and location for increased patient safety.

Hovedmålet i VitalRoom er å lage en ny løsning for bedre overvåkning av psykiatripasienter gjennom utvikling av et nytt og unikt alarmsystem basert på radarteknologi installert på pasientrom. Dette behovet er særlig tydelig om natten hvor standard praksis er å vekke pasienten ved gitte intervall ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Lytt! Hvem får fortelle historien vår?

Den femte Memoarkonferansen er viet intervju av og med vanlige folk, og årets tittel er «Lytt! Hvem får fortelle historien vår?». Konferansen søker å fremheve kulturarvens betydning for menneskerettigheter og demokrati, og vi gjør dette ved å fokusere på menneskers rett til å delta i og dra nytte...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig samhandling mellom brukere og ansatte ved tildelingskontor. Hvordan fremme ressurser og mestring i tjenestetildelingsprosesser?

Kommunal sektor har et stort ansvar i forhold til å gi gode og forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere i alle faser av livet. Det er en økning av antall brukere, gruppen av eldre vokser og det blir stadig flere yngre brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester etter Lov om He...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken