LTP2 Fornyelse i offentlig sektor ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Fornyelse i offentlig sektor

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til nødvendig omstilling i offentlig sektor knyttet til helse, velferd, utdanning og styring og tjenesteutvikling. Satsingen mot "Helse, forebygging og behandling" skal forsterke forskningen knyttet til nye behandlingsmetoder, sykdomsforebygging og utvikling av helse- og omsorgstjenester, mens satsingen på forskningsbaserte velferdstjenester er rettet mot levekår, velferdsordninger, barn og familie og tillit til tjenestene. Innsatsen på "Utdanning og læring" skal styrke forskning og forskningsbasert innovasjon innenfor utdanningssektoren gjennom innsats knyttet til utdanning i hele livsløpet, fra barnehage til skole og høyere utdanning og voksnes læring. Satsingen på "Demokrati, styring og forvaltning" er rettet mot tjenesteutvikling, lokaldemokrati, regionale utviklingstrekk og styringssystemer.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

3,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

20,7 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VisMeg: Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

Livmorhalskreft kan forebygges ved at kvinner rutinemessig tar celleprøve fra livmorhalsen. Målet i VisMeg er å utvikle digitale tjenester til deltakere i screeningsprogrammet og helsepersonell som er involvert. Den medisinske utviklingen fører stadig til endringer i prøvetyper og screeninginterv...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DeepInMotion: Explainable artificial intelligent system to discover new infant movement biomarkers for early detection of disease

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemning i barndommen. Barn med CP har et livslangt behov for spesielle tjenester, og CP er derfor en stor byrde for barnet og familien. Dette prosjektet vil introdusere et nytt banebrytende kunstig intelligent system, kalt DeepInMo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Dental socket caps (SCaps) for alveolar bone regeneration.

Hver dag får noen mennesker tennene trukket på grunn av skade eller forskjellige sykdommer. I dag regnes utskifting av manglende eller tapte tenner med tannimplantater som rutine behandling. Noen ganger kan tilheling etter tanntrekking kreve lang tid og dette kan føre til tap av beinmengde der ta...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Data-driven co-creation - methods and tools for sustainable innovation and societal development

FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. De omfatter alle deler av samfunnet. I mai 2019 besluttet regjeringen at de 17 hovedmålene skal være politisk hovedspor for å ta tak i vår tids største utfordringer – også på kommunalt nivå. Ålesund og Bærum har brukt et indikatorsett fra FN-organisasjonen Unite...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Helgeland strekker seg over et stort geografisk område, befolkningen bor spredt, helsetjenester er ikke alltid tilgjengelig lokalt, og det er lange reiseavstander til helsehjelp – noe som kan være belastende for mange pasientgrupper. Mange pasienter må sendes til sykehus fordi det ikke finnes et ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda