Tilbake til søkeresultatene

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

Tildelt: kr 7,3 mill.

Formålet er økt integrasjon av forskning og behandling av kreftsykdommen myelomatose gjennom følgende delprosjekter: 1. Ødeleggelse av skjelettet ved myelomatose er et hovedproblem ved sykdommen. Prosjektet undersøker hvorledes faktorer i blod og benm arg påvirker bensykdommen. Osteoprotegerin (OPG) gir beskyttelse mot beinsykdommen, og prosjektet studerer hvorledes OPG interagerer med syndecan-1 på overflaten av myelomcellene og blir internalisert i cellene. Hemming av denne mekanismen gir mulighet fo r ny behandlingsstrategi. 2. Vekst av myelomceller er selve årsaken til sykdommen. Prosjektet undersøker hvorledes faktorene bone morphogenetic protein (BMP) reduserer og interleukin 21 (IL-21) øker kreftcelleveksten. 3. Genutrykk i myelomcellene. Gjennom isolering av mRNA fra rensete myelomceller og DNA microarray søker en å påvise gener og proteinproduksjon som er viktige for patogenesen av myelomatose 4. Biobank. Biologisk materiale fra pasienter med myelomatose samles i en biobank o g er et viktig grunnlag for integrert eksperimentell og klinisk forskning. 5. Utprøving av nye medikamenter gjennom behandlingsstudier i samarbeid med Nordisk myelomatose studiegruppe. Prosjektet vil ha et særlig ansvar for undersøkelse av thalidomid til pasienter med nyoppdaget myelomatose. Studien starter høsten 2001 og omfatter 800 pasienter i Norden rekruttert over 4 år.

Budsjettformål:

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet