Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etablering av kompetanseprogram på anvendelser av mikrobølgeteknologi

Tildelt: kr 4,8 mill.

Kompetanseprogrammet vil ha en varighet på 5 år, og i tillegg til stipendiatstilling skal det opprettes en forskerstilling innen mikrobølgeteknologi. Resultatet av kompetanseprogrammet vil være et bærekraftig forskningsmiljø innen de ovennevnte områdene. I dette inngår utvikling av nye og eksisterende produkter og prosesser innen næringsmiddelindustrien, utvikle og kommersialisere ny pyrolyseteknologi for gjenvinning av bildekk samt et nettverk av kontakter mot leverandører og forskningsmiljøer innenland s så vel som utenlands. Dielektrisk oppvarming (mikrobølgeoppvarming) er i de fleste sammenhenger en meget energieffektiv oppvarmingsmetode og gir således store energibesparelser hos sluttbruker. Samtidig vil produktene som varmes få den termiske energien omvandlet inne i selve varen, ikke via varmeledning/varmeovergang eller stråling fra utsiden. Dette skaper helt nye muligheter for design av prosessutstyr, men den industrielle anvendelsen representerer en forskningsmessig utfordring. Internasjonalt fin nes det ulike fagmiljøer innen mikrobølgeteknikk. IFE har idag kontakt med f.eks. Cambridge Universitet i England og Landbrukshøgskolen i Nederland og Institutt for næringsmiddel og bioteknologi i Sverige (SIK). Disse kontraktene skal styrkes i dette pros jektet slik at IFE også i en internasjonal sammenheng vil kunne publisere gode og interessante resultater i prosjektperioden.

Aktivitet:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer