Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet