Tilbake til søkeresultatene

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Hydrid lighting in buildings

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

145262

Prosjektperiode:

2001 - 2006

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet