Tilbake til søkeresultatene

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektnummer:

146730

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

OG-Program for olje og gass

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet