Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Overflateegenskaper og kornstruktur i kritt med høy grad av porøsitet

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

149252

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2006

Geografi:

Prosjektet fokuserer på deformasjonsegenskaper til finkornet kalsitt (kritt) med høy porøsitet i reservoarbergarter. Makroskopisk oppførsel studert ved mekanisk testing blir knyttet til mikroskopisk karakterisering ved skanning elektronmikroskopi (SEM) og krystallografiske studier ved transmisjonsintergranulære bindingsforhold som bestemmer bergartens fasthet.

Budsjettformål:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet