Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

156055

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Geografi:

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (kvalitatitve og kvantitative) og medvirkningsbaserte prosesser med de ansatte i selskapet. Selskapet ønsker å etablere en felles HMS-kultur på alle nivå i bedriften, og setter dette i en direkte sammenheng med selskapets suksess i forhold til den policy og de målsetninger de har satt seg. Ivaretakelse av egne ansatte og kundenes kontinuerlige fokus på gode HMS-resultater er viktige drivkrefter i prosjektet. Vellykkede FoU-resultater v il suksessivt implementeres i bedrifteb. I og med selskapets internasjonale koblinger i markedet, vil også den potensielle spredningseffekten av resultatene fra prosjeket være god. Sentrale problemstillinger i prosjektet: -Hvordan fungerer offshore som modell for landbasert industri på HMS området? -Hvordan forholder våre ansatte seg til vekslingen mellom landbasert arbeid og offshore? - Hvordan forholder ABBs kunder, underleverandører og ansatte seg til ABBs HMS policy? - Hvilke metoder egner seg for utvikling, iverksetting og evaluering av god HMS-kultur? - Hvilke forhold eksisterer mellom HMS policy og HMS praksis (idealer og realiteter)? Felles for hele virksomheten er en bevist satsing på HMS, hvor erfaring og kunnskap skal spres på tvers av ulike virksomhetsområder - nasjonalt og internasjonalt. HMS er viktig for virksomheten som en del av selskapets policy og i kontakten med kundene. S elskapets omdømme på HMS utgjør dermed en sterk konkurransefaktor og ABBs resultater på HMS er avgjørende som indikator på selskapets kvalitetsledelse, lønnsomhet og konkurranseposisjon. Selskapet har for tiden mange oppdrag og har kontrakter på 43 av 64 installasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Prosjekttilfanget i

Budsjettformål:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet