Tilbake til søkeresultatene

RISIT-Transportsikkerhet

Store ulykker i transport: forekomst, læring og forebygging

Tildelt: kr 1,00 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er at det inntreffer relativt mange store ulykker i transport. Prosjektets formål er å gi bedre kunnskap om den forventede langsiktige hyppigheten av store ulykker og å identifisere kjennetegn ved hendelser som gjør at de har mul igheter til å utvikle seg til store ulykker. Prosjektet vil benytte en kombinasjon av analyse av historiske data, risikoanalyse på grunnlag av logiske/matematiske modeller og litteraturstudier. Prosjektet vil bli utført av Transportøkonomisk institutt, me n kompetanse fra SINTEF, sikkerhet og pålitelighet vil bli trukket inn. Prosjektet omfatter alle transportgrener.

Budsjettformål:

RISIT-Transportsikkerhet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet