Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Analyse av optimale indirekte skatter for Norge

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

162033

Prosjektperiode:

2004 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Hovedmål: Analysere ulike problemstillinger om optimale indirekte skatter for Norge. Delmål 1: Doktorgradsutdanning av Odd Erik Nygård, med doktoravhandling på dette felt. Delmål 2: Produksjon av Essay 1-4 eller liknende essays, og publisering i serien Discussion paper fra SSB og deretter som internasjonale tidsskriftsartikler. Delmål 3: Publisering av en eller flere populærartikler på norsk basert på Essay 1-4. Delmål 4: Videreutvikling, anvendelser og kritisk drøfting av det modell- og analyseappar at som Stattistisk sentralbyrå benytter i sine konsekvensanalyser av endringer i direkte og indirekte skatter.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi